Akın Ülkü Sevinç | Time Kocaeli Dergisi Köşe Yazısı | Temmuz 2018Sırrı Paşa Konağı
Hemen her mahallesinde ayrı bir tarih yatan İzmit kentinde 500’den fazla tescil edilmiş tarihsel ve kültürel miras bulunmaktadır. Günlük yaşam telaşı ve koşturmacası içerisinde hergün önünden geçtiğimiz Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait onlarca yapı, alan ve unsur gözle görülür ve ziyaret edilebilir durumdadır. Bu yazımda sizlere,  yukarıda behsettiğim değerler içerisinde yeralan yapıların en görkemlilerinden biri olan Sırrı Paşa Konağı’ndan bahsedeceğim.
İzmit Hacı Hasan Mahallesi Yeni Çeşme Sokak'ta(Pembe Köşk’ün üst tarafı) bulunan Sırrı Paşa Konağı kentimizdeki en önemli sivil mimarlık örneklerinin başında gelir. Ama önce bu konağı inşa ettiren Selim Sırrı Paşa’yı biraz daha yakından tanıyalım isterseniz. Asıl adı Selim olup Sırrı mahlasını kullanmıştır. Vidinli (Bulgaristan) Balcı Kenanoğulları olarak tanınmış bir aileye mensuptur. 1851 yılında Vidin’de doğmuştur. Eğitimini Vidin’de yapmış, ardından Rumeli, Anadolu ve Suriye’de yapılan şose yolları denetlemiş, yapımlarını sağlamıştır.
Gösterdiği başarı üzerine 1888’de İzmit mutasarrıflığına atanmıştır. Bu sırada yol yapım işlerine hız vermiş, göreve başlar başlamaz Ankara’ya doğru yapılmakta olan yol bitmemiş olduğundan sancak içinde yol seferberliği ilan etmiş ve 35 binden fazla köylüyle yolları sona erdirmiştir. Demiryolu boyunca sıralanan ve İzmit’in bir özelliği olan çınar ağaçlarını bu esnada diktirmiştir. İzmit ovası bataklıklarının kurutulması için Tavşantepe yöresinden toprak getirterek kısmen kurutulmasını sağlamıştır. 1894 yılında Fransız Koleji’nin yapımı sırasında kulesine Fransız bayrağı çekildiğinde bayrağı indirtmiş ve inşaata engel olmuştur. Bu olay üzerine Fransız elçisinin şikâyeti ile görevinden açığa alınmıştır; ta ki 1913 yılında Balkan Harbi sırasında yeniden iskân işleriyle görevlendirilmiştir. 1924 yılında vefat etmiş, cenazesi Fevziye Camii yanına defnedilmiştir. 1943’te Belediye Başkanı Kemal Öz’ün çabalarıyla kemikleri Namazgâh Şehitliği’ne kaldırılmıştır.
İzmit'in 19. yüzyılda yapılmış en görkemli sivil mimari örneklerinden biri olan Selim Sırrı Paşa Konağı

II. Abdülhamid döneminde 14 Nisan 1887 – 11 Şubat 1895 tarihleri arasında 8 yıla yakın bir süre müstakil İzmit Sancağı mutasarrıfı(günümüz valisi) görevinde bulunan Selim Sırrı Paşa İzmit için önemli bir kişidir. Osmanlı'nın ilk yol ve köprü gezici mühendisi unvanına sahip, 1888-1894 yılında İzmit'te Mutasarrıf (günümüz valisi) olan Selim Sırrı Paşa’nın adını alan konak 1892 yılında inşa edilmiştir. Paşa, görev yaptığı dönemde bu konakta oturmuş, 1924’de ölümünde Fevziye Camii avlusuna gömülmüş, 1943’de kemikleri şehitliğe taşınmıştır.
Söylendiğine göre planını kendi çizip özel malzeme ile inşa ettirdiği, Yukarı Pazar semtindeki konağı döneminin en güzel yapılarından olup, günümüzde de ününü sürdürmektedir. 19. yüzyıl sivil mimarlık örneği olan Sırrı Paşa Konağı, 2 katlı ve ahşaptan yapılmış olup konağın iç duvarları antik heykel ve mimari parçaları ile süslenmiştir. Konağın müştemilatı, Fransa'dan özel olarak getirilen tuğlalarla örülmüştür. Sırrı Paşa Konağı’nın iç mekân duvar bezemelerinin, Dolmabahçe Sarayı’nın restorasyonunu yapan ressamlar tarafından yapıldığı rivayet edilir. Mutasarrıf Sırrı Paşa tarafından yaptırılan ve Kocaeli şehrinin en görkemli yapılarından birisi olan konak, zarif mimarisi ve zengin kalemişi süslemeleriyle dikkat çekmektedir. Konağın üst katında bulunan cihannüma(seyirlik) bölümündeki körfez manzarası büyüleyicidir. Çıkan bir yangınla büyük oranda tahrip olan tarih hazinesi bu konak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çepni ailesinden satın alınarak tarihi dokusuna uygun olarak restore edilmiştir.
Haftanın yedi günü 09:00-17:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilen Sırrı Paşa Konağı’nda unutulmaz bir tarih yolculuğuna çıkacağınızdan emin olabilirsiniz.

Gazi Süleyman Paşa
İzmit tarihinde iz bırakan şahsiyetler dizimizin bu ayki konuğu Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye, başka bir deyişle Avrupa’ya geçişinin öncüsü ve Rumeli Fatihi olarak bilinen, aynı zamanda İzmit’in fethinde önemli rolü olan Gazi Süleyman Paşa. Bir Osmanlı şehzadesi olan Süleyman Paşa, Osmanlı Padişahı Orhan Gazi’nin büyük oğlu olarak 1319 yılında dünyaya gelmiştir. Annesi Yarhisar tekfurunun kızı Nilüfer(Holofira) Hâtun’dur. Çocukluk dönemiyle ilgili fazla bilgi bulunmamaktadır.
Süleyman Paşa’nın ilk defa Gerede’de yönetici olarak hizmete başladığı, İzmit, Göynük ve Mudurnu civarının kendisine tımar olarak verildiği bilinmektedir. O, gerek İznik (1330) ve İzmit’in(1337) alınmasında gerekse Osmanlı Devletinin genişlemesinde önemli bir aşama olan Karesi Beyliğine ait toprakların (1345) ilhakında önemli etkinlikler göstermiştir. Karesi Sancak Beyliği görevinde de bulunan Süleyman Paşa, Edincik, Biga ve Lâpseki’yi bizzat kendisi fethetmiş; bu fetihler sonrasında da Bizans ve  Balkanlardaki gelişmeleri yakından izlemeye başlamıştır.
Gazi Süleyman Paşa (1316? - 1357-60?)

Sırplara karşı, Bizans’a yardıma giden Osmanlı kuvvetlerine kumanda etmiştir. Rumeli’ye geçerek Selanik’i Sırplardan almış ve Bizanslılara vermiştir (1349).
Rumeli’ye ikinci geçişinde (1352), Bulgar ları Dimetoka’da yenmiştir. Bu harekatlarında Çimpe Kalesi, kendisine üs olarak verilmiştir.
Gelibolu başta olmak üzere Marmara ’nın batı kıyısındaki şehirleri ele geçirdiyse de, Bizanslılarla yapılan antlaşma îcabı, buraları daha sonra boşaltmıştır.
Eretna Beyliği beyi Alaeddin Eretna’nın ölümünden sonra bölgede doğan karışıklıktan istifade ederek Ankara’yı zaptetmiştir (1354). Bizans’ta imparator değişikliği üzerine, dikkatini yeniden Trakya’ya yöneltmiştir.
Üçüncü geçişinde, Biga’da topladığı ordularını Çardak limanında gemileri yan yana koyarak Çanakkale Boğazı’ndan geçirmiş ve Bolayır’ı kendisine üs edinerek, artık Osmanlı’nın Rumeli’de yerleşmesine dönük bir politika izlemiştir. Anadolu’dan getirttiği Türkmen ailelerini Rumeli’de kurduğu köylere yerleştirmeye başlamıştır.
Daha önceki harekatlarda yapılan keşifler ve edinilen bilgilerin de yardımıyla Gelibolu Yarımadasının kısa bir sürede Osmanlı yönetimine katılması sağlanmış, daha sonraki fetihler için hareket noktası oluşturulmuştur. İzmit’in ilk yerel yöneticisi olarak şehrin imar ve iskanında önemli çalışmalar yapmıştır. Günümüzde İzmit Akçakoca Mahallesi’nde bulunan, Süleyman Paşa Hamamı olarak anılan ve son olarak 2013 yılında restorasyonu tamamlanan hamam Gazi Süleyman Paşa’nın kendisi tarafından inşa ettirilmiştir.
Ölüm tarihi konusunda farklı görüşler mevcuttur. Bir görüşe göre 1360'ta, Bolayır’da avlanırken atından düşerek vefat etmiştir.


Akın Ülkü Sevinç
8 Temmuz 2018
Time Kocaeli Dergisi

Yorumlar